Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Szmürnai Szent Polükarposz

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia

Download this dictionary
Szmürnai Szent Polükarposz
Szmürnai Szent Polükarposz, Polycarpus (68 körül – Szmürna, 156. február 22.) görög nyelven alkotó ókeresztény író, az apostoli atyák egyike, a kereszténység mártírja volt.

Életérol kevés hiteles adat maradt fenn. Szmürna (ma IzmirTörökországpüspöke volt, talán még ismerte János apostolt. Szent Ireneus a tanítványa volt. 154–155-ben részt vett Rómában az úgynevezett húsvétvita megoldási kísérletében, nem sokkal ez után máglyán szenvedett mártírhalált.

A neve alatt maradt fenn egy levél, „Polükarposz kai hoi szün autó preszbüteroi...” (Polükarposz és a vele lévo öregek...) kezdettel, csonka görög eredetiben de teljes szövegu latin fordításban. A makedóniai város keresztényei Antiochiai Szent Ignác leveleit kérték Szmürna püspökétol, és o e levél kíséretében küldte el a gyujteményt. Maga az írásmu erkölcsi és egyházszervezeti kérdésekkel foglalkozik, I. Kelemen pápa közvetlen hatását árulva el. Rejtett polémiát folytat Markión ellen.


További információt lásd Wikipedia.org...


© A jelen cikk a Wikipédiából® származó anyagot használja fel, és engedélyezésre kerül t GNU Szabad Dokumentációs Licenc alatt.

| Szmürnai Szent Polükarposz in Hungarian