Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Zirkel

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Zirkel
Zirkel may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Zirkel
Der Zirkel (althochdeutsch circil, von lat. circulus „Kreisbahn“) ist ein in der ebenen Euklidischen Geometrie verwendetes mathematisches Instrument, das einen Kreis um einen gegebenen Punkt zieht.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Zirkel
De zirkel is een studentikoos monogram dat de letters V, C, F en de eerste letter van de clubnaam bevat, uitgevoerd in een enkele pennentrek, gevolgd door een uitroepteken. De oorsprong van dit monogram is Duits.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Zirkel (der)
nm. compasses, instrument for drawing circles and measuring, calipers

Reuter Medizin (by Peter Reuter)

Download this dictionary
Zirkel, orthodontischer
(m) orthodontic pliers . 

Free to distribute :)

| Zirkel in English | Zirkel in Spanish | Zirkel in Dutch | Zirkel in Portuguese | Zirkel in German | Zirkel in Turkish | Zirkel in Other Russian languages | Zirkel in Hungarian | Zirkel in Serbian | Zirkel in Bulgarian | Zirkel in Farsi