Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

açılış konuşması

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
açılış konuşması
n. opening speech, inaugural speech, inaugural

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
açılış konuşması
isim
     Herhangi bir kurum, kuruluş, mağaza vb.nin açılması sırasında yapılan konuşma:
       "Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak."- Anayasa.

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Download this dictionary
açılış konuşması
fjala e hapjes
 

www.arnavutcasozluk.com

| açılış konuşması in English | açılış konuşması in French | açılış konuşması in German