Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

açmak

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
açmak
v. open, elaborate, open up, uncover, unclose, unwrap, clear away, clear, clear up, expand, open out, spread out, unfold, unfurl, untie, undo, unbind, unlock, turn on, switch on, ring up, disclose, sharpen, whet, bring up in conversation

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
açmak
(-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 
1 .    Bir şeyi kapalı durumdan kurtarmak:
       "Kapıyı açan hizmetçi benim kadın olduğumu anlamadı."- S. F. Abasıyanık.  
2 .    Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak:
       "Örtüyü açmaya mecburum."- R. H. Karay.  
3 .    Engeli kaldırmak.  
4 .    Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak:
       "Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı."- M. Ş. Esendal.  
5 .    Oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.  
6 .    Tıkalı bir şeyi, bu durumdan kurtarmak.  
7 .    Çevresini genişletmek.  
8 .    Birbirinden uzaklaştırmak.  
9 .    Yarmak.  
10 .    Düğümü veya dolaşmış bir şeyi çözmek.  
11 .    Bir toplantıyı başlatmak.  
12 .     Bir kuruluşu, bir iş yerini, bir yeri işler veya ilk defa kullanılır duruma getirmek:
       "Bu heykeli açmak için bir seneden beri münasip bir fırsat kollanıyordu."- R. N. Güntekin.  
13 .    Bir aygıtı, bir düzeni vb.ini çalışır duruma getirmek.  
14 .    Alışverişi başlatmak.  
15 .    Rengin koyuluğunu azaltmak.  
16 .    Yakışmak, güzel göstermek.  
17 .    Ferahlık vermek.  
18 .    Beğenmek.  
19 .    Bir konu ile ilgili konuşmak.  
20 .  eskimiş  Savaşla almak, fethetmek.  
21 .  (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)  Avunmak veya danışmak için söylemek, içini dökmek:
       "Size derdimi açmaya geldim."- F. R. Atay.  
22 .    Yapmak, düzenlemek.  
23 .    Ayırmak, tahsis etmek.  
24 .  mecaz  Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek.  
25 .    Görünür duruma getirmek.  
26 .    Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak.  
27 .    Geçit vermek.  
28 .    Satranç, poker vb. oyunları başlatmak.


   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

aç gözünü, açarlar gözünü
açtı ağzını, yumdu gözünü  

turkish japanese

Download this dictionary
açmak
akeru,hiraku

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Download this dictionary
açmak
1. çel
2. hap
bacaklarini açmak - hap këmbët
 

www.arnavutcasozluk.com

Turkish - Russian

Download this dictionary
Açmak
открывать
  

Copyright © 2008
https://rusca.sitesi.ws/
All Rights Reserved
Version 1.0

| açmak in English | açmak in French | açmak in German | açmak in Russian | açmak in Japanese | açmak in Farsi