Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
a
lidw. a ( eerste letter v.h. alfabet ); een ( onbepaald lidwoord ), gebruikt met zelfstandige naamwoorden

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
A
 
A (onderkast: a) is een letter gebruikt in het PoolsLitouwsNavajo en Elfdaals. De letter is een A met een ogonek, Pools voor 'staartje'.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
De a, is een a met daarop een horizontale streep, genaamd macron.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
A (hoofdletter) of a (kleine letter) (a-breve) is een letter die wordt gebruikt in Roemeens en Vietnamees schrift.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
A is de eerste letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:
In de aardrijkskunde
  • A, naam van natuurlijke (delen van) wateren; zie Aa (waternaam).
  • Å, een dorp op de Lofoten, Noorwegen.
  • a, afkorting van de (verouderde) oppervlaktemaat are (100 m²).
  • a, afkorting van de Engelse oppervlaktemaat acre (= 40,5 are).
  • a., afkorting van "aan" in aardrijkskundige namen, bijvoorbeeld Heist-a.-Zee.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
À
De À (onderkast: à) is een in het Latijns alfabet voorkomende letter. De letter wordt gevormd door het karakter A met een daarboven geplaatste accent grave.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Á
De Á (onderkast: á) is een in het Latijns alfabet voorkomende letter. De letter wordt gevormd door het karakter A met een daarboven geplaatste accent aigu.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Â
 (onderkast: â) is een letter van het Roemeense en Vietnameese alfabet. De  komt ook voor in het KroatischFransPortugeesServischWesterlauwers FriesWelshFriulisch en Turks. De  is een A met een accent circonflexe.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Ã
De ã staat voor een nasale a-klank in het Portugees en wordt uitgesproken zoals het Franse en of de and in Armand en Bertrand. In vele gevallen wordt de ã gevolgd door een o, waardoor de nasale klank gevolgd wordt door een oe-klank. De à is een A met een tilde.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Ä
De Ä/ä (spreek uit: A-umlaut of A met trema) is een letter in het Latijnse alfabet. De letter wordt, in de talen waarin zij gebruikt wordt, meestal uitgesproken als /ɛ/ of /æ/.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Å
Aardrijkskunde

Zie meer op Wikipedia.org...

 
A (letter)
De A is de eerste letter in het moderne Latijnse alfabet en ook de eerste klinker. De letter is afgeleid van de Griekse letter alfa (a), die evenals in het Latijn de klankwaarden /a/ en /a:/ had. De oorsprong van de letter gaat via het Grieks en Etruskisch terug op het Semitische 'âlep (os). De Griekse namen zijn van Semitische oorsprong, en deze zijn via het Hebreeuws bekend.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
A*-algoritme
A* (uitgesproken als A-star of A-ster) is een algoritme om in een graaf de kortste weg te vinden tussen twee knopen van die graaf. Het algoritme zoekt een pad van een startknoop naar een gevraagde knoop door middel van een "heuristische schatting", die elke knoop rangschikt volgens een schatting van de beste route door die knoop. Het algoritme bezoekt de knopen in de volgorde van deze heuristische schatting, het A*-algoritme is zo een voorbeeld van een "beste-eerst"-algoritme. Het werd in 1968 voor het eerst beschreven door Peter Hart, Nils Nilsson, en Bertram Raphael.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
A+
A+ (artiestennaam van Andre Levins) (Hempstead29 augustus 1981) is een Amerikaans hip-hopper.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
ADHD
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd, is een aan het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ontleende benaming voor een cluster van symptomen. Kenmerkend zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. De symptomen beginnen in de kindertijd en werken veelal belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Accent grave
Het accent grave (Latijn: gravis, zwaar), ook bekend als Backtick, in de drukkerij kort met graaf aangeduid, is het streepje op een letter dat van linksboven naar rechtsonder wijst. Het wordt in het Nederlands op een klinker geplaatst als deze anders moet worden uitgesproken en dat niet uit het zinsverband blijkt. Het is een diakritisch teken.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Al-Chwarizmi
Mohammed ibn Moesa al-Chwarizmi (Perzisch: محمد بن موسى الخوارزمي; diverse spellingvarianten) was een van de beroemdste wetenschappers op de gebieden van wiskundegeografie en astrologie en van Perzische afkomst. Hij is geboren tussen 780 en 800 en gestorven tussen 840 en 845. Al-Chwarizmi studeerde in het Huis der Wijsheid in Bagdad.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Alfa (letter)
De alfa (hoofdletter Α, onderkast α, Grieks αλφα, ook wel gespeld als alpha) is de eerste letter van het Griekse alfabet. De hoofdletter Α is gelijk aan de Latijnse letter A. α' is het Griekse cijfer voor 1, ,α voor 1000. De alfa wordt uitgesproken als een /a/, zoals in appel of een /aa/, zoals in aap. Zoals ook de andere letters van het Griekse alfabet, ontleent de alfa zijn naam aan het Fenicische, en het Hebreeuwse alfabet, waar elke letter wordt aangeduid met een woord dat met die letter begint; in dit geval Alef, os.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
All your base are belong to us
All your base are belong to us is een citaat uit het computerspel Zero Wing en een bekend voorbeeld van Jenglish, de Japanse variant van steenkolenengels, dat begin 21e eeuw een internetfenomeen werd. Het wordt soms ook afgekort tot AYBABTU.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Diskette
Een diskette of floppy(disk) is een opslagmedium voor software dat gebruikt wordt in een computer. Het medium was vanaf de jaren tachtig tot aan het eind van de jaren negentig populair voor gegevensopslag en -transport tussen verschillende computers, als extern geheugen of back-up.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Trema
Het deelteken of trema is een diakritisch teken in de vorm van twee stippen die, naast elkaar, boven een klinker geplaatst worden. Wanneer het teken op de i geplaatst wordt, wordt de enkele stip door de twee stippen vervangen.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Å (letter)
De letter å komt vooral voor in de Scandinavische talen DeensNoors en Zweeds. De å is daarnaast ook een letter van het Finse alfabet, maar komt in deze taal vrijwel uitsluitend in persoons- of plaatsnamen van Zweedse of Scandinavische oorsprong voor.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Dictionary Portuguese Dutch

Download this dictionary
a
aan, bij, naar, tegen, tot, voor,aan, jegens, met, om, op, te, tot,. de, het, 't, ten huize van; a que preço: tegen welke prijs; a meu pedido: op mijn vraag; subir a um cavalo: te paard stijgen; perguntar a: vragen aan

Surinaams Nederlands

Download this dictionary
a
hij, zij, het, de, aan

Dictionario Interlingua Nederlandese

Download this dictionary
a
prep
1 (LOCO) io es ~ Bilthoven ik ben in Bilthoven
2 (DIRECTION) io va ~ Bilthoven ik ga naar Bilthoven
3 (MANIERA) io va ~ pede ik ga te voet
4 (TEMPORE) io arrivara ~ quatro horas ik zal om vier uur aankomen
5 (OBJECTO INDIRECTE) io da le libro ~ mi amico ik geef het boek aan mijn vriend
6 (inter certe SUBSTANTIVOS e INFINITIVOS) io ha nulle tempore ~ leger ik heb geen tijd om te lezen
7 (inter certe ADJECTIVOS e INFINITIVOS) Interlingua es facile ~ apprender Interlingua is gemakkelijk te leren
8 (inter certe VERBOS e INFINITIVOS) ille me incoragia ~ apprender Interlingua hij moedigt me aan Interlingua te leren
9 (in multe compositiones e expressiones) vaso ~ flores bloemenvaas;
machina ~ scriber schrijfmachine, etc., etc.| a in English | a in French | a in Italian | a in Spanish | a in Portuguese | a in German | a in Russian | a in Japanese | a in Greek | a in Korean | a in Turkish | a in Hebrew | a in Arabic | a in Thai | a in Polish | a in Hungarian | a in Czech | a in Lithuanian | a in Latvian | a in Catalan | a in Croatian | a in Serbian | a in Albanian | a in Urdu | a in Bulgarian | a in Danish | a in Finnish | a in Norwegian | a in Romanian | a in Swedish | a in Farsi | a in Macedonian | a in Afrikaans | a in Latin | a in Hindi | a in Indonesian | a in Vietnamese | a in Malay | a in Filipino