Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a cappella

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
a cappella
(תה"פ) (מוזיקה), בסגנון הקפלה, בסגנון הכנסייה; ללא ליווי אינסטרומנטלי (לגבי שירת מקהלה)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
א-קפלה

מוּזִיקַת אָ-קַפֵּלָה (A Cappella – בנוסח קפלה) היא מוזיקה ווקאלית או שירה ללא ליווי כלי עצמאי או ללא ליווי כלי בכלל. היא נפוצה במוזיקה הכנסייתית הקתולית מימי הביניים ומתקופת הרנסאנס (ונהוגה למעשה עד ימינו בכנסיות האורתודוקסיות) על רקע ההגבלות על שימוש בכלי נגינה בתוך כנסיות. צורות כתיב נפוצות נוספות: A Capella וכן alla cappella או Acappella.

במשמעות ההיסטורית הצרה, "א-קפלה" היה "סגנון הלחנה פוליפוני כנסייתי שטופח בקפלות או בבתי הספר לזמרים כנסייתיים (maîtrises או "capelle dei cantori") באירופה המערבית. במשמעות הרחבה, שנפוצה החל מהמאה ה-19 ועד ימינו, "א-קפלה" הוא כל ביצוע קולי ללא ליווי כלי.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| a cappella in English | a cappella in French | a cappella in Italian | a cappella in Spanish | a cappella in Dutch | a cappella in Portuguese | a cappella in German | a cappella in Russian | a cappella in Japanese | a cappella in Greek | a cappella in Turkish | a cappella in Arabic | a cappella in Thai | a cappella in Polish | a cappella in Czech | a cappella in Catalan | a cappella in Bulgarian | a cappella in Danish | a cappella in Finnish | a cappella in Norwegian | a cappella in Romanian | a cappella in Swedish | a cappella in Farsi | a cappella in Vietnamese