Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aan de slag

Dutch_English 22000

Download this dictionary
aan de slag
away we go let's start


| aan de slag in English