Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ab-ı hayat

Türkçe Vikipedi, özgür ansiklopedi

Download this dictionary
Ab-ı hayat

© Bu makale Vikipedi'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır ve Creative Commons Attribution-ShareAlike Lisansı

Yeni Osmanlıca - Türkçe Lügat v0.1

Download this dictionary
Ab-ı hayat
"Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta : ""çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet"" mânalarında geçer. * Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söylenir."

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Download this dictionary
ab-ı hayat
ujë i bekuar
 

www.arnavutcasozluk.com

| ab-ı hayat in English