Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abazhuri

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Abazhuri
Abazhuri është një mbulesë prej një materiali të tejdukshëm apo me ngjyrë që mundëson depërtimin e rrezeve të dritës nga një burim i dritës që zakonisht në këtë rast është llamba me gazë.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Albanian - English

Download this dictionary
abazhuri
lampshade


| abazhuri in Albanian