Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abbreviation

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
abbreviation
zn. verkorting

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Afkorting
Een afkorting is, in schriftelijk taalgebruik, iedere verkorte schrijfwijze voor een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding. Het woord afkorting is een verzamelbegrip voor meerdere categorieën; in alle gevallen is de overeenkomst echter dat in de schrijfwijze een of meer letters zijn weggelaten.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch E-NL Woordenboek

Download this dictionary
abbreviation
afkorting; verkorting

Dictionario Interlingua Nederlandese

Download this dictionary
abbreviation
sub
Zie: abbreviamento| abbreviation in English | abbreviation in French | abbreviation in Italian | abbreviation in Spanish | abbreviation in Portuguese | abbreviation in German | abbreviation in Russian | abbreviation in Japanese | abbreviation in Greek | abbreviation in Korean | abbreviation in Turkish | abbreviation in Hebrew | abbreviation in Arabic | abbreviation in Thai | abbreviation in Polish | abbreviation in Czech | abbreviation in Catalan | abbreviation in Croatian | abbreviation in Serbian | abbreviation in Albanian | abbreviation in Urdu | abbreviation in Bulgarian | abbreviation in Danish | abbreviation in Norwegian | abbreviation in Romanian | abbreviation in Swedish | abbreviation in Farsi | abbreviation in Macedonian | abbreviation in Hindi | abbreviation in Indonesian | abbreviation in Vietnamese | abbreviation in Pashto | abbreviation in Malay