Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aberratio

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
aberratio
geestelijke of lichamelijke afwijking


| aberratio in English | aberratio in Italian | aberratio in Spanish | aberratio in German | aberratio in Turkish | aberratio in Arabic | aberratio in Latin