Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abes kaçmak

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Download this dictionary
abes kaçmak
është e pahijshme, e pa pëlqyeshme, e pa përshtats
 

www.arnavutcasozluk.com

Mustafa YILDIZ's Turkish to English Dictionary

Download this dictionary
abes kaçmak
to be out of place, to be improper, to be amiss


| abes kaçmak in English | abes kaçmak in Dutch