Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abolition

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
abolition
zn. afschaffing, opheffing

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Abolitionisme

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Dictionario Interlingua Nederlandese

Download this dictionary
abolition
sub
afschaffing, opheffing, vernietiging, herroeping, intrekking, annulering, opruiming, kwijtschelding;
~ del sclavitude afschaffing van de slavernij;
~ del privilegios afschaffing van de privileges;
~ del pena de morte afschaffing van de doodstraf;
~ de un lege intrekking van een wet| abolition in English | abolition in French | abolition in Italian | abolition in Spanish | abolition in Portuguese | abolition in German | abolition in Russian | abolition in Japanese | abolition in Greek | abolition in Korean | abolition in Turkish | abolition in Hebrew | abolition in Arabic | abolition in Thai | abolition in Polish | abolition in Czech | abolition in Latvian | abolition in Catalan | abolition in Croatian | abolition in Serbian | abolition in Albanian | abolition in Urdu | abolition in Bulgarian | abolition in Danish | abolition in Norwegian | abolition in Romanian | abolition in Swedish | abolition in Farsi | abolition in Macedonian | abolition in Afrikaans | abolition in Hindi | abolition in Indonesian | abolition in Vietnamese | abolition in Malay