Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abone

Portuguese - Turkish

Download this dictionary
abonar
garanti etmek, garantiye almak, kefil... { guarantee }
yetki vermek, itibar etmek, atfetmek,... { accredit }

Spanish - Turkish

Download this dictionary
abonar
desteklemek, para yardımı yapmak,... { support }
garanti etmek, garantiye almak, kefil... { guarantee }
güvenmek, inanmak; kredi vermek,... { credit }
ödemek, karşılığını vermek, para vermek,... { pay }
verimli kılmak, gübrelemek, döllemek,... { fertilize (Amer.) }
gübrelemek { manure }
imzalamak, onaylamak, altına yazmak,... { subscribe }
sakinleştirmek, yatıştırmak, teskin... { calm }

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
abone
n. subscriber, one who signs up to receive a service or publication (i.e. magazine, newspaper, etc.)

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
abone
isim (abo'ne) Fransızca abonné
 
1 .    Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapma işi.  
2 .    Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse.  
3 .  sıfat, mecaz  Bir yere gitmeyi alışkanlık durumuna getiren.


   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

abone etmek
abone olmak
abone yapmak

Yeni Osmanlıca - Türkçe Lügat v0.1

Download this dictionary
Abone
Fr. Gazete ve dergi gibi yayınlara peşin para vererek muayyen bir zaman için müşteri olan kimse.


| abone in English | abone in French | abone in Spanish | abone in Dutch | abone in German | abone in Catalan | abone in Farsi | abone in Malay