Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abound

English - Albanian

Download this dictionary
abound
ka me shumicë, bollëk

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
abound
[ë'baund] vi. 1. (- in) ka me bollëk, gëlon; (- with) zien, mizëron; fish abound in river lumi gëlon nga peshqit.

(GËLON jokal. 1. Del menjëherë a vërshon një shumicë e madhe njerëzish ose kafshësh, që mblidhen diku dhe lëvizin shpejt, në mënyrë të çrregullt e plot zhurmë. 2. Mbin a çel përnjëherë, shpërthen (për bimët, lulet). Gëlon bari. Gëlojnë lulet (gjethet). 3. Shpërthen me fuqi dhe përhapet menjëherë; vërshon. Gëlon uji. I gëloi gjaku në fytyrë. 4. Zien, gumëzhin nga një shumicë e madhe njerëzish a kafshësh etj. Gëlojnë rrugët. Gëlon sheshi ( qyteti). 5. Digjet me vrull duke bërë një zhurmë të mbytur e të vazhdueshme, brambullon. Gëlonte zjarri. 6. fig. Ka gjallëri të madhe, zien, vlon. Gëlon jeta. 7. kryes. sh. fig. Vijnë menjëherë së bashku e me vrull (për mendimet, për ndjenjat); i vlojnë; i ziejnë. I gëlonin mendimet (ndjenjat).)


| abound in English | abound in French | abound in Italian | abound in Spanish | abound in Dutch | abound in Portuguese | abound in German | abound in Russian | abound in Japanese | abound in Greek | abound in Korean | abound in Turkish | abound in Hebrew | abound in Arabic | abound in Thai | abound in Polish | abound in Czech | abound in Catalan | abound in Croatian | abound in Serbian | abound in Urdu | abound in Bulgarian | abound in Danish | abound in Norwegian | abound in Romanian | abound in Swedish | abound in Farsi | abound in Macedonian | abound in Latin | abound in Hindi | abound in Indonesian | abound in Vietnamese | abound in Malay | abound in Filipino