Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acı

Türkçe Vikipedi, özgür ansiklopedi

Download this dictionary
Acı
 
Açi
Açi ya da Achi’ şu anlamlara gelebilir:

Daha fazla bilgi için, bkz: Wikipédia.org…

 
Açı
Başlangıç noktaları aynı iki ışının birleşmesiyle oluşan geometrik şekillere açı köşesi denir ve bu açı köşesinden bir birim uzaklıkta ölçülen yaya açı denir. Işınların kesiştiği noktaya "açının köşesi", ışınlara ise "açının kenarı" denir. Açı radyan ve derece gibi birimlendirmelerle ölçülür. Radyan ölçüsü açı köşesinden bir birim uzaklıkta elde edilen yayın uzunluğunu ölçen birimdir. Derece ise daire şeklinde olan ve birim çemberde 2 uzunluğa sahip yayın 360 derece olan tanımlanmasıyla elde edilir. Radyan ve derece arasında
bağıntısı kullanılarak orantıyla gerekli dönüşüm yapılabilir.

Daha fazla bilgi için, bkz: Wikipédia.org…


© Bu makale Vikipedi'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır ve Creative Commons Attribution-ShareAlike Lisansı

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
acı
n. pain; ache, hurt, sting, gnawing, suffering, worry, heartbreak, sorrow, grief, misery, affliction, anguish, distress, pang
 
adj. hot, very warm; bitter, peppery, brackish, acrid, biting; painful, sad, sorrowful, lamentable, grievous, tragic, sardonic, scathing, shrill, splitting, harsh, severe, incisive, trenchant
 
açı
pref. gonio
 
n. angle, bevel, corner
 
acımak
v. hurt, ache; feel sorry for, be sorry for, feel pity for, pity smb., commiserate, have compassion, feel for smb., have mercy, pity, relent, rue, smart, sympathize

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
acı
isim
 
1 .    Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı.  
2 .  sıfat  Tadı bu nitelikte olan:
       "Acı kahvesini yudumluyordu."- T. Buğra.  
3 .  sıfat, mecaz  Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli:
       "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal.  
4 .  sıfat  Koyu (renk):
       "Sıcak iklimlerde bu mevsim, tek renktedir, sadece acı yeşildir."- R. H. Karay.  
5 .     Ağrı, sancı:
       "Belli bir yerinde kırık çıkık acısı yoktu."- M. Yesarî.  
6 .    Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap:
       "Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi."- P. Safa.  
7 .  mecaz  Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç:
       "Acı şeyler Halûk, fakat gerçek."- T. Fikret.
       "Acı söz insanı dininden çıkarır."- Atasözü.  
8 .  mecaz  Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem:
       "İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir."- Y. Z. Ortaç.


   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

acı çekmek (veya duymak)
acı gelmek
acı görmüş
acı patlıcanı kırağı çalmaz
(bir şeyin) acısı çıkmak
acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)
(birinin) acısına dayanamamak
acısını almak
acısını bağrına basmak
acısını çekmek
acısını çıkarmak
acısını görmek
acı söylemek
acı vermek  

Birleşik Sözler

acı acı
acı ağaç
acı badem
acı bakla
acı bal
acı balık
acı ceviz
acı çiğdem
acı elma
acı hıyar
acı karpuz
acı kavak
acı kavun
acı kök
acı kuvvet
acı marul
acı meyan
acı ot
acı pelin
acı sakız
acı söz
acı su
acı tatlı
acı yavşan
acı yitimi
acı yonca    
 
açı
isim
 
1 .    Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı.  
2 .   matematik  Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye.  
3 .  mecaz  Görüş, bakım, yön:
       "Bu röportajların özellikleri açı tazeliği, sunuş özelliği ve kıvrak mizahı idi."- H. Taner.

Birleşik Sözler

açıortay
açıölçer
açı ölçüm
bütünler açı
çevre açı
dar açı
dış açı
dış ters açı
dik açı
doğru açı
geniş açı
iç ters açı
komşu açı
merkez açı
ölü açı
sınır açı
tam açı
ters açı
tümler açı  

Türkçe Atasözleri (Turkish Proverbs)

Download this dictionary
Acı acıyı bastırır, su sancıyı
yeni felâketler eskilerinin acısını unutturur.

 
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
cefakeş kimselerin ufak tefek rahatsızlıklardan, sıkıntılardan müteessir olmadığını ifade eder.

 
Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
onuru yaralanan insan çok şiddetli olarak karşı koyar.

 
Dost acı söyler
hakikî dost, yalandan yüze gülmez, dostunun kusurunu söyler, gerçeği belirtir.


(c) https://isimlerimiz.blogspot.com

turkish japanese

Download this dictionary
acı
karai
 
açı
kaku


| acı in English | acı in French | acı in Italian | acı in Spanish | acı in Dutch | acı in Portuguese | acı in German | acı in Russian | acı in Japanese | acı in Hebrew | acı in Polish | acı in Catalan | acı in Romanian | acı in Farsi | acı in Indonesian | acı in Malay