Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acayip

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
acayip
n. bughouse, insane asylum
 
adv. comically, in an amusing manner, humorously
 
adj. strange, weird, odd, unusual, bizarre, queer, kinky, crotchety, fanciful, flaky (about a person), grotesque, uncanny

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
acayip
sıfat (aca:yip) Arapça ¤ac¥¢ib, ¤ac³be'nin çokluk biçimi (Türkçede teklik olarak kullanılır)
 
1 .    Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı:
       "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar."- R. N. Güntekin.  
2 .  ünlem  Şaşma bildiren bir söz.


   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

acayibine gitmek
acayip olmak  

Türkçe - Kantokça Sözlük

Download this dictionary
acayip
nebula

turkish japanese

Download this dictionary
acayip
hen na

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Download this dictionary
acayip
1. çuditshëm (i)
2. ekscentrik
 

www.arnavutcasozluk.com

| acayip in English | acayip in French | acayip in Dutch | acayip in German | acayip in Japanese | acayip in Farsi