Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accres

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
accres
toeneming, vermeerdering, aaneengroeiing| accres in French