Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acele

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
acele
n. hurry, haste, rush, precipitancy, urgency, precipitance
 
adv. hastily, hurriedly, in haste, in a hurry, hotfoot
 
adj. hasty, urgent, hurried, pressing

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
acele
isim, sıfat Arapça ¤acele
 
1 .    İvedi:
       "Acele işim var."- Ö. Seyfettin.
       "Acele işe şeytan karışır."- Atasözü.  
2 .  isim  Çabuk davranma, ivecenlik.  
3 .  zarf  Vakit geçirmeden, tez olarak:
       "Acele bir karar vermek ihtiyacındayım."- P. Safa.


   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

acele etmek
acele işe şeytan karışır
aceleye gelmek
aceleye getirmek

Birleşik Sözler

acele acele
acele posta    

Türkçe Atasözleri (Turkish Proverbs)

Download this dictionary
Acele işe şeytan karışır
acele yapılan işten hayır gelmez.


(c) https://isimlerimiz.blogspot.com

Yeni Osmanlıca - Türkçe Lügat v0.1

Download this dictionary
Acele
Çabuk, çabukluk. Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, ivedilik.

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Download this dictionary
acele
1. ngutshëm (i)
2. shpejto
 

www.arnavutcasozluk.com

| acele in English | acele in French | acele in Italian | acele in Dutch | acele in German | acele in Romanian | acele in Farsi