Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acele etmek

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
acele etmek
shake a leg

Kelimeler Turkish Turkish dictionary

Download this dictionary
acele etmek

 
1 .    Çabuk davranmak, ivmek:
       "Aman, acele etmeli, vakit geçiyor."- S. F. Abasıyanık.  
2 .    Telâş etmek, sabırsızlanmak:
       "Acele etme, konuşuruz, sırası var."- R. N. Güntekin.

turkish japanese

Download this dictionary
acele etmek
isogu

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Download this dictionary
acele etmek
1. nxitohem
2. ngutem
 

www.arnavutcasozluk.com

Turkish - Deutsch Worterbuch

Download this dictionary
acele etmek
eilen, sich beeilen.


| acele etmek in English | acele etmek in French | acele etmek in Dutch | acele etmek in German | acele etmek in Japanese | acele etmek in Farsi