Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acetabulum

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
acetabulum
zn. acetabulum (in anatomie), gewrichtskom i.h. heupgewricht, waarin de kop v.h. dijbeen draait; komvormig gewricht (zoölogie)

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Acetabulum
 
Heupkom
De heupkom, ook wel acetabulum, correcter: acetabulum ossis ilium, is de komvormige gewrichtsholte aan de zijkant van het heupbeen waarin normaal de kop van het dijbeen (femur) ronddraait. Het acetabulum wordt gevormd door de drie heupbeenderen: het os ilium (darmbeen), het os ischii (zitbeen) en het os pubis (schaambeen). Bij bepaalde ziekten zoals artrose kan de kop van het dijbeen niet vrij in het acetabulum bewegen doordat het kraakbeen is verdwenen en er misvormingen zijn opgetreden. Dit veroorzaakt pijn en bemoeilijkt het lopen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
acetabulum
gewrichtskom in het heupbeen


| acetabulum in English | acetabulum in French | acetabulum in Italian | acetabulum in Spanish | acetabulum in Portuguese | acetabulum in German | acetabulum in Russian | acetabulum in Japanese | acetabulum in Greek | acetabulum in Turkish | acetabulum in Hebrew | acetabulum in Arabic | acetabulum in Thai | acetabulum in Polish | acetabulum in Czech | acetabulum in Lithuanian | acetabulum in Urdu | acetabulum in Danish | acetabulum in Finnish | acetabulum in Norwegian | acetabulum in Swedish | acetabulum in Farsi | acetabulum in Latin | acetabulum in Indonesian | acetabulum in Vietnamese | acetabulum in Filipino