Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

achluophobia

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
achluophobia
(ש"ע) אכלופוביה, פחד לא נורמלי מחושך, פחד מהלילה, סקוטופוביה, ניקטופוביה

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
ניקטופוביה

ניקטופוביהיווניתהלחם המילים ניקס - אלת הלילה במיתולוגיה היוונית ופוביה) היא פחד לא רציונלי מהחושך. פחד זה שונה משאר הפוביות, בכך שהסובל מניקטופוביה אינו פוחד ישירות מגורם הפוביה (במקרה זה, החושך). עם זאת, זהו אחד הפחדים הנפוצים ביותר, בעיקר בקרב ילדים, אך נפוץ במידה מסוימת גם בקרב מבוגרים.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Eng2Heb.com

Download this dictionary
achluophobia
(ש) פחד מחושך (פסיכולוגיה)


| achluophobia in English | achluophobia in French | achluophobia in Italian | achluophobia in Spanish | achluophobia in German | achluophobia in Turkish | achluophobia in Arabic | achluophobia in Danish | achluophobia in Finnish | achluophobia in Norwegian | achluophobia in Romanian | achluophobia in Farsi