Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aciditet

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
PH
"Surhet" omdirigerar hit. För smaken, se Grundsmak#Surhet.
pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton det vill säga en extra H+). Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala. Symbolen p i pH är en operatorbeteckning innebärande att man anger den negativa 10-logaritmen av vätejonaktiviteten; det vill säga

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
PH
pH, forkortelse av latin pondus Hydrogenii eller potentia Hydrogenii (pondus - vekt el. potentia - styrke, hydrogenium - hydrogen), er en måleenhet for surhetsgrad i vannløsninger. En nøytral løsning, rent vann, har en pH på 7. Løsninger med pH under 7 er sure, de som har pH over 7 er basiske. De fleste stoffer har pH mellom 0 og 14, men pH-verdier under null og over 14 forekommer.

Les mer på Wikipedia.org...

 
Ph
PH, Ph, pH og ph kan referere til

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
aciditet

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Aciditet

© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

swedish to farsi

Download this dictionary
aciditet
  حموضت, اسيديته, ترشي.
  | aciditet in Albanian | aciditet in Norwegian | aciditet in Swedish | aciditet in Farsi