Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

across

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Excel Saga
Excel Saga (エクセル・サーガ Ekuseru Sāga) ose Excel Saga (Anime Eksperimentale Absurde) është një manga dhe anime nga Koushi Rikoduo, e frymëzuar nga një revistë dojinshi. Përderisa seriali manga i përket krejtësisht autorit të lart-përmedur, seriali anime është drejtuar nga Shinichi Watanabe. Excel Saga është një komedi absurde, ku në qendër të histroisë qëndron organizata e fshehtë ACROSS (AKROS) si një organizatë sekrete ideologjike, që kërkon të pushtojë botën për t’a shpëtuar atë nga korrupsioni dhe nga çthurja. Kjo organizatë përpiqet që t’ia arrijë qëllimit të saj me pushtimin e një qyteti. Ngjarjet zhvillohen në Qytetin F, të Prefekturës F, që siç tregohet nga seriali manga është krahasimi i qytetit Fukuoka.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

English - Albanian

Download this dictionary
across
përmes

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
across
[ë'kros] prep., adj. -prep 1. nëpër, përmes; mbi; across country mespërmes fushës, rrugë pa rrugë; a bridge laid across the river një urë e hedhur mbi lumë
2. matanë, përtej; across the sea përtej detit
3. në kontakt me; we come across unusual words in some books në disa libra ndeshim fjalë të pazakonshme
-adv 1. mespërmes; nga njëra anë tek tjetra; what is the distance across? sa është distanca nga njëra anë te tjetra?
2. matanë, përtej; he ran across without looking around ai u hodh me vrap matanë pa pare përqark. • come across ndesh, has, takoj; get sth across to sb i jap të kuptojë diçka dikujt; put across kryej me sukses; përçoj, transmetoj; put sth across sb ia hedh dikujt.

across-the-board [ë'krosdhë'bo:d] adj. gjithëpërfshirës; që i prek të gjithë (masë)


| across in English | across in French | across in Italian | across in Spanish | across in Dutch | across in Portuguese | across in German | across in Russian | across in Japanese | across in Greek | across in Korean | across in Turkish | across in Hebrew | across in Arabic | across in Thai | across in Polish | across in Czech | across in Catalan | across in Croatian | across in Serbian | across in Urdu | across in Bulgarian | across in Danish | across in Finnish | across in Norwegian | across in Romanian | across in Swedish | across in Farsi | across in Macedonian | across in Latin | across in Hindi | across in Indonesian | across in Vietnamese | across in Malay | across in Filipino