Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

adaptoj

Albanian - English

Download this dictionary
adaptoj
adopt, processes

Esperanto-English Dictionary

Download this dictionary
adapto
n. adaptation

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
adaptoj
adattare

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
adapt
[ë'dæpt] vt 1. përshtas. 2. (to sth) i përshtatem (diçkaje). 3. adaptoj; përkthej; adapted from the Italian përshtatur nga italishtja

@ Albanian - English

Download this dictionary
përshtas
adapt


| adaptoj in Albanian