Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

affable

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Etiketti
Etiketti tarkoittaa normatiivista käyttäytymissääntöä, joka ohjaa yksilöiden käytöstä ja toimintaa sosiaalisissa tilanteissa. Etiketti voi syntyä eettisistä normeista, tai toisaalta se voi olla puhtaasti muodin ja kulttuurin sanelema. Etiketti antaa kehykset ihmisten vuorovaikutukselle yhteiskunnan tai muiden sosiaalisten ryhmien sisällä ja helpottaa ihmisten kanssakäymistä. Tietyissä tilanteissa, kuten yritysmaailmassa tai arvokkaissa juhlissa, käytetään omia erityisetikettejä. Uusia käyttäytymissääntöjä on syntynyt ohjaamaan toimintaa esimerkiksi internetissä ja IRC-keskustelupalstoilla.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

French-Finnish Dictionary

Download this dictionary
affable
ystävällinen, laji

English-Finnish Online Dictionary

Download this dictionary
affable
ystävällinen

| affable in English | affable in French | affable in Italian | affable in Spanish | affable in Dutch | affable in Portuguese | affable in German | affable in Russian | affable in Japanese | affable in Greek | affable in Korean | affable in Turkish | affable in Hebrew | affable in Arabic | affable in Thai | affable in Polish | affable in Czech | affable in Catalan | affable in Croatian | affable in Serbian | affable in Albanian | affable in Urdu | affable in Bulgarian | affable in Danish | affable in Norwegian | affable in Romanian | affable in Swedish | affable in Farsi | affable in Macedonian | affable in Afrikaans | affable in Latin | affable in Hindi | affable in Indonesian | affable in Vietnamese | affable in Pashto | affable in Malay