Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

air sac

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
נאדית

הנאדיות או נאדיות הריאה הם מבנים מיקרוסקופיים בצורת שלפוחיות, העטופים בנימי דם רבים ונמצאים בקצות הסימפונות בריאות. הנאדיות מתחילות להופיע החל מההתפצלות ה-16 בריאה. מספר הנאדיות עולה ככל שמתקדמים במורד העץ הריאתי.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Eng2Heb.com

Download this dictionary
air sac
(ש) נאדית


| air sac in English | air sac in French | air sac in Italian | air sac in Spanish | air sac in Dutch | air sac in Portuguese | air sac in German | air sac in Russian | air sac in Japanese | air sac in Arabic | air sac in Thai | air sac in Polish | air sac in Czech | air sac in Lithuanian | air sac in Croatian | air sac in Bulgarian | air sac in Finnish | air sac in Swedish | air sac in Farsi | air sac in Indonesian | air sac in Filipino