Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aksidente

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia

Download this dictionary
Aksidente
Mga Teknikal na Kahulugan: aksidente (pilosopiya)
'' Ang aksidente ay isang pangyayari na may mali at hindi inaasahan ang kaganapan. Kabilang sa mga pisikal na halimbawa nito ang banggaan ng magkasalubong/magkasunod na sasakyan o ng mga naglalakad sa magkabilang direksiyon ng daan, pagkahulog ng bagay o tao, pagkatusok sa isang matulis o matalas na bagay, pagkakuryente, pagkalason o pagkakasaktan mula sa pagkadulas o maling pagbagsak mula sa pagtalon. Kabilang naman sa mga di-pisikal na halimbawa ang hindi sinasadyang paghahayag ng isang lihim o kawalan ng pagtitimpi na magsabi ng marahas o bastos na salita, pagkalimot sa isang mahalagang okasyon at iba pang hindi kanais-nais na mga pangyayari.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...


© Ang artikulong ito ay gumagamit ng materyal mula sa Wikipedia® at lisensyado sa ilalim ng GNU Free Documentation License at sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

Albanian - English

Download this dictionary
aksidente
accidents

Visayan-English

Download this dictionary
aksidente
accident
casualty
mishap

@ Albanian - English

Download this dictionary
aksidente
accidents

Papiamento Dutch

Download this dictionary
aksidente
accident [N], ongeluk, ongeval


| aksidente in Dutch | aksidente in Filipino