Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

albatross

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
albatross
(ש"ע) אלבטרוס (עוף ים)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אלבטרוסיים

אלבטרוסיים (שם מדעי: Diomedeidae) הם משפחה של עופות ימיים מצויים מסדרת היסעוראים הכוללת את הגדולות שבציפורי הים. האלבטרוסים נפוצים בעיקר באוקיינוס הדרומי ובצפון האוקיינוס השקט. הם אינם מצויים בצפון האוקיינוס האטלנטי, אף על פי ששרידי מאובנים מעידים שבעבר היו נפוצים גם שם. הם ידועים ביפי מעופם ובהדר מוטת כנפיהם הרחבה.

האלבטרוסים הם בין הגדולים שבעופות המסוגלים לעוף. מוטת הכנפיים של אחד המינים במשפחה, האלבטרוס הנודד, מגיעה ליותר מ-3.5 מטרים, והיא הגדולה ביותר מבין כל העופות החיים בימינו. מבחינה טקסונומית, בדרך כלל מחולקים האלבטרוסים לארבעה סוגים שונים, אך קיימות מחלוקות בנוגע למספר המינים המדויק.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

English Hebrew Idioms & slang

Download this dictionary
albatross
כאבן ריחיים על הצוואר


| albatross in English | albatross in French | albatross in Italian | albatross in Spanish | albatross in Dutch | albatross in Portuguese | albatross in German | albatross in Russian | albatross in Japanese | albatross in Greek | albatross in Korean | albatross in Turkish | albatross in Arabic | albatross in Thai | albatross in Polish | albatross in Hungarian | albatross in Czech | albatross in Lithuanian | albatross in Latvian | albatross in Croatian | albatross in Serbian | albatross in Albanian | albatross in Urdu | albatross in Bulgarian | albatross in Danish | albatross in Finnish | albatross in Norwegian | albatross in Romanian | albatross in Swedish | albatross in Farsi | albatross in Macedonian | albatross in Hindi | albatross in Indonesian | albatross in Vietnamese | albatross in Malay