Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

anthropogenic

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Human impact on the environment
Human impact on the environment or anthropogenic impact on the environment includes impacts on biophysical environmentsbiodiversity, and other resources. The term anthropogenic designates an effect or object resulting from human activity. The term was first used in the technical sense by Russian geologist Alexey Pavlov, and was first used in English by British ecologist Arthur Tansley in reference to human influences on climax plant communities. The atmospheric scientist Paul Crutzen introduced the term "anthropocene" in the mid-1970s. The term is sometimes used in the context of pollution emissions that are produced as a result of human activities but applies broadly to all major human impacts on the environment.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Anthropogen
Das Adjektiv anthropogen (altgriechisch ánthropos „Mensch“, mit dem Verbalstamm gen- „entstehen“) ist ein Fachbegriff für das durch den Menschen Entstandene, Verursachte, Hergestellte oder Beeinflusste. So sind beispielsweise Kunststoffe anthropogen, da sie nur vom Menschen hergestellt werden. Die Bezeichnung anthropogen wird häufig verwendet für Eingriffe des Menschen in die Umwelt und für vom Menschen verursachte Umweltprobleme, beispielsweise:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Czynniki antropogeniczne
Czynniki antropogeniczne - czynniki związane z każdą formą pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka na środowisko i bytujące w nim rośliny i zwierzęta. Na terenach użytkowanych rolniczo jest to całokształt działalności związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą. Działalność rolnicza, podporządkowana nadrzędnemu celowi, tj. maksymalizacji produkcji, często prowadzi do degradacji środowiska (np. w wyniku nadmiernej chemizacji). W rezultacie działalności pozarolniczej również zachodzą niekorzystne zmiany, np. zmniejszanie powierzchni użytków rolnych na korzyść gospodarki komunalnej i zabudowy przemysłowej, skażenie atmosfery, wody i gleby przez przemysł, zachwianie stosunków wodnych w glebie wskutek pogłębiania rzek lub wadliwej melioracji.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Antropogen
Med antropogena (av grekiskans anthropos = människa och genese = skapat) effekter eller processer menas sådana som kan härledas ur mänskliga aktiviteter, i motsats till effekter som förekommer i ett naturligt, av människan icke påverkat, tillstånd. Exempelvis är plast något antropogent, då det inte förekommer naturligt. Termen används ofta i sammanhang där människans påverkan på sin omgivning diskuteras, till exempel i debatten om den globala uppvärmningen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
anthropogenic
antropogeni  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| anthropogenic in English | anthropogenic in French | anthropogenic in Italian | anthropogenic in Spanish | anthropogenic in Dutch | anthropogenic in Portuguese | anthropogenic in German | anthropogenic in Russian | anthropogenic in Japanese | anthropogenic in Korean | anthropogenic in Turkish | anthropogenic in Hebrew | anthropogenic in Arabic | anthropogenic in Other Russian languages | anthropogenic in Polish | anthropogenic in Latvian | anthropogenic in Croatian | anthropogenic in Urdu | anthropogenic in Danish | anthropogenic in Norwegian | anthropogenic in Swedish | anthropogenic in Farsi