Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

antibiotic

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Antibiotics
Antibiotics or antibacterials are a type of antimicrobial used in the treatment and prevention of bacterial infection. They may either kill or inhibit the growth of bacteria. Several antibiotics are also effective against fungi and protozoans, and some are toxic to humans and animals, even when given in therapeutic dosage. Antibiotics are not effective against viruses such as the common cold or influenza, and may be harmful when taken inappropriately.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Antibiotika

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Antibioticum
Het klassieke begrip antibioticum heeft betrekking op stoffen van organische oorsprong die ziekteverwekkers (met name bacteriën in het lichaam) bestrijden, dit naast chemotherapeutica, stoffen die door de mens langs synthetische weg zijn bereid. Tegenwoordig wordt dit onderscheid niet meer strikt gehandhaafd en spreekt men bij alle stoffen die aan mensen kunnen worden toegediend om bacteriële infecties te bestrijden over antibiotica. Met de term chemotherapeutica worden tegenwoordig meer specifiek anti-kankermiddelen bedoeld. Middelen die ziekteverwekkers doden die zich niet in het lichaam maar op de huid of op bijvoorbeeld werkbladen bevinden worden desinfectantia of antiseptica genoemd. Er zijn twee belangrijke groepen antibiotica: de bactericide of bacteriedodende, en de bacteriostatische of bacterieremmende, die de groei voorkomen. Voor een bactericide werking (bijvoorbeeld bij penicillinen) is groei soms noodzakelijk. Dergelijke middelen kunnen, althans theoretisch gezien, beter niet met een antibioticum uit de bacteriostatische groep (zoals doxycycline) worden gecombineerd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Antibiotique
Un antibiotique (du grec anti : « contre », et bios : « la vie ») est une substance naturelle ou synthétique qui détruit ou bloque la croissance des bactéries. Dans le premier cas, on parle d'antibiotique bactéricide et dans le second cas d'antibiotique bactériostatique. Un même antibiotique peut être bactériostatique à faible dose et bactéricide à dose plus élevée.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
آنتي‌بيوتيک

پادزيست يا آنتي بيوتيک به صورت کلي فراورده يا ماده‌اي است که از يک ميکروارگانيسم توليد يا از آن گرفته مي‌شود و ميکروارگانيسمهاي ديگر را از بين مي‌برد يا مانع آنها مي‌شود. اما در کاربرد معمولتر اين تعريف شامل انواع صناعي آنتي‌بيوتيک‌ها همچون سولفوناميدها و کينولونها مي‌شود. انواع مختلف آنتي‌بيوتيک‌ها از لحاظ خصوصيات شيميايي، فيزيکي، داروشناسي، طيف ضد ميکروبي و مکانيسم عمل با هم متفاوت هستند.

به ديدن ما بياييد Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| antibiotic in English | antibiotic in French | antibiotic in Italian | antibiotic in Spanish | antibiotic in Dutch | antibiotic in Portuguese | antibiotic in German | antibiotic in Russian | antibiotic in Japanese | antibiotic in Greek | antibiotic in Korean | antibiotic in Turkish | antibiotic in Hebrew | antibiotic in Arabic | antibiotic in Thai | antibiotic in Other Western-European languages | antibiotic in Other Russian languages | antibiotic in Polish | antibiotic in Hungarian | antibiotic in Czech | antibiotic in Lithuanian | antibiotic in Latvian | antibiotic in Catalan | antibiotic in Croatian | antibiotic in Albanian | antibiotic in Urdu | antibiotic in Slovenian | antibiotic in Bulgarian | antibiotic in Danish | antibiotic in Finnish | antibiotic in Norwegian | antibiotic in Romanian | antibiotic in Swedish | antibiotic in Ukrainian | antibiotic in Farsi | antibiotic in Macedonian