Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aragonite

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
ארגוניט

ארגוניט (נקרא על שם המקום בו זוהה לראשונהאראגון בספרד) הוא מינרל קרבונטי הבנוי מסידן פחמתי (CaCO3), והוא פולימורף של קלציט. לשניהם מבנה כימי זהה אך מבנה גבישי שונה. הארגוניט הוא צורה בלתי יציבה של סידן פחמתי, והוא מותמר לקלציט בטמפרטורה של 470°C. אפילו בטמפרטורה רגילה ובלחץ סטנדרטי הופך הארגוניט תוך 107 עד 108 שנים לקלציט. משום כך ניתן לעתים למצוא קלציט שהוא פסאודומורף (המתחפש לצורה של מישהו אחר) של ארגוניט שבתהליך ההתמרה קיבל את צורת הגביש שהחליף. במגע עם חומצת מלח דלילה מגיב הארגוניט בתסיסה ובפליטת גז פחמן דו-חמצני.

המינרל יכול להופיע בצורת עמודים או סיבים ולעתים הארגוניט מתפצל ויוצרת ענפים דמויי זקיפים המכונה flos-ferri (פרחי ברזל) כינוי שניתן לתצורה בשל העובדה שנתגלתה בסמוך למכרות ברזל בקרינתיה. בסלובקיה מצויה מערה טבעית (Ochtinská aragonitová jaskyňa) שנוצרה בתוך ארגוניט. בארצות הברית מוצאים את התצורה הזקיפית של ארגוניט במערת קרלסבד.

ארגוניט נוצר באופן טבעי כמעט בכל הקונכיות של רכיכות ימיים, כמו גם בימים ובמערות כמשקע אנאורגני. השכבה המבריקה שיש לצדפות של המאובנים הקרויים אמוניטים עשויה ארגוניט, והיא המקור לחומר הססגוני הקרוי אמוליט. אמוליט הוא בעיקר ארגוניט בתוספת מעט זיהומים ההופכים אותו לססגוני ויקר ערך כאבן חן. "שוהם מקסיקני" הוא כינוי לתצורת משקע של ארגוניט שהיא דמוית שיש והמשמשת לגילוף ולמטרות קישוט.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| aragonite in English | aragonite in French | aragonite in Italian | aragonite in Spanish | aragonite in Dutch | aragonite in Portuguese | aragonite in German | aragonite in Russian | aragonite in Japanese | aragonite in Greek | aragonite in Turkish | aragonite in Arabic | aragonite in Polish | aragonite in Hungarian | aragonite in Lithuanian | aragonite in Croatian | aragonite in Urdu | aragonite in Bulgarian | aragonite in Finnish | aragonite in Romanian | aragonite in Swedish | aragonite in Farsi | aragonite in Indonesian | aragonite in Vietnamese