Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

arthropoda

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
arthropoda
(ש"ע) פרוקי הרגליים, מערכת של בעלי-חיים חסרי חוליות שגפיהם בנויים פרקים-פרקים (בזואולוגיה)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
פרוקי רגליים
 
פרוקי-רגליים

פְּרוּקֵי-רַגְלַיִם (שם מדעי: Arthropoda) מהווים מערכה בממלכת בעלי החיים. בעלי החיים המשתייכים למערכה הם חסרי חוליות בעלי שלד חיצוני, גופם מחולק לפרקים והגפיים שלהם מחולקות לפרקים.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| arthropoda in English | arthropoda in French | arthropoda in Italian | arthropoda in Spanish | arthropoda in Dutch | arthropoda in Portuguese | arthropoda in German | arthropoda in Russian | arthropoda in Japanese | arthropoda in Greek | arthropoda in Korean | arthropoda in Turkish | arthropoda in Arabic | arthropoda in Thai | arthropoda in Polish | arthropoda in Hungarian | arthropoda in Czech | arthropoda in Lithuanian | arthropoda in Latvian | arthropoda in Catalan | arthropoda in Croatian | arthropoda in Serbian | arthropoda in Albanian | arthropoda in Urdu | arthropoda in Bulgarian | arthropoda in Danish | arthropoda in Finnish | arthropoda in Norwegian | arthropoda in Romanian | arthropoda in Swedish | arthropoda in Farsi | arthropoda in Filipino