Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

bijektiv

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Bijektiv

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Bijektiv

© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Bijeksjon
matematikk er en bijeksjon en funksjon f: AB som er en en-til-en-korrespondanse mellom elementene i A og elementene i B. Det vil si at den må tilfredsstille de to følgende betingelsene:
  • Hvis x og y er elementer i A og xy, så er f(x) ≠ f(y). (f er injektiv.)
  • For ethvert element yB, finnes xA slik at f(x) = y. (f er surjektiv.)

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Bijektiv
En afbildning  er bijektiv, når den både er injektiv og surjektiv, og man siger at f er en bijektion. En bijektiv afbildning afbilder således ethvert element i til ét (og kun ét) element i , og omvendt; dvs. alle elementer i og "er med" i afbildningen, og hverken den "forlæns" eller den "baglæns" afbildning afbilder til to elementer.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
bijektiv


| bijektiv in English | bijektiv in Spanish | bijektiv in German | bijektiv in Danish | bijektiv in Norwegian | bijektiv in Swedish | bijektiv in Latin