Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

dagstidning

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Dagstidning
En dagstidning är en tidning som utkommer flera dagar i veckan. Begreppet definieras i svensk lagstiftning som: en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka. Man skiljer mellan morgontidningar och kvällstidningar.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
dagstidning
jornal quotidian, quotidiano

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
dagstidning
Tageszeitung

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
dagstidning
روزنامه، نشريه روزانه


swedish to farsi

Download this dictionary
dagstidning
  روزانه, روزبروز, روزنامه يوميه, بطور يوميه.
  | dagstidning in German | dagstidning in Swedish | dagstidning in Farsi | dagstidning in Latin