Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

konstant

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Konstant
Konstant ist der Familienname folgender Personen:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Konstant
Konstant, (från latinets constare, stå fast), oföränderlig, (be)ständig; i matematik och fysik: oföränderlig storhet. Exempel på matematiska konstanter är π och e. Se vidare Matematisk konstant och Fysikalisk konstant. Inom programmering används ordet för litteraler och för variabler vars värde inte ändras efter att det definierats.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Konstant
En konstant (latin: constare, «stå fast») er i matematikk og fysikk en uforanderlig størrelse. Eksempler på matematiske konstanter er p og e.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Konstant
En konstant er et begreb, der især benyttes i naturvidenskabelige sammenhænge. En konstant er et fastlåst tal; et tal der altså aldrig ændrer sig. Modsat konstanter findes variabler, hvilket ikke er fastsatte tal; her benyttes x og y tit, hvor de henholdsvis er den uafhængige og afhængige variabel.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
konstant
adv. uniformly, in a manner that is homogeneous
 
adj. invariant, constant, never changing


| konstant in English | konstant in Italian | konstant in Dutch | konstant in German | konstant in Russian | konstant in Turkish | konstant in Other Russian languages | konstant in Serbian | konstant in Albanian | konstant in Bulgarian | konstant in Danish | konstant in Finnish | konstant in Norwegian | konstant in Swedish | konstant in Farsi | konstant in Latin