Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

meander

Wikipedia® Българоезичната Уикипедия – Свободната енциклопедия

Download this dictionary
Меандър
Меандърът е извивка на речното корито, образувала се под действието на съвкупност от фактори. Името „меандър“ произлиза от наименованието на реката Бююк Мендерес на полуостров Мала Азия, чието речно корито представлява поредица от подобни извивки.

 Вижте повече на Wikipedia.οrg… 


© Тази статия съдържа материали от Уикипедия ® и е достъпна при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ

English Bulgarian dictionary

Download this dictionary
meander
[mi'aendъ] n 1. pl извивки, завой, криволици (на река); криволичещи пътеки; 2. обик. рl пътуване със заобикаляния; околен път; З. изк., арх. меандър; 4. лабиринт. [mi'aendъ] v 1. извивам се, криволича; 2. скитам/бродя без цел, шляя се; З. говоря несвързано, минавам от тема на тема.

English-Bulgarian

Download this dictionary
meander
шляя се; скитам; рея се; бродя; вия се; дърдоря; извивам се; криволича; меандър;

Especially for Terry --English to Bulgarian_2

Download this dictionary
meander
[mi'%nd@] n 1. pl извивки, завой, криволици (на река); кривол{2} [mi'%nd@] v 1. извивам се, криволича; 2. скитам/бродя без

Two-way Eng-Bul Dictionary

Download this dictionary
meander
1. n, pl: извивки, завой, криволици (на река).
II. v, 1. извивам се, криволича;
2. скитам/бродя без посока (along).


| meander in English | meander in French | meander in Italian | meander in Spanish | meander in Dutch | meander in Portuguese | meander in German | meander in Russian | meander in Japanese | meander in Greek | meander in Korean | meander in Turkish | meander in Hebrew | meander in Arabic | meander in Thai | meander in Polish | meander in Hungarian | meander in Czech | meander in Lithuanian | meander in Catalan | meander in Croatian | meander in Serbian | meander in Albanian | meander in Urdu | meander in Danish | meander in Norwegian | meander in Romanian | meander in Swedish | meander in Farsi | meander in Macedonian | meander in Afrikaans | meander in Hindi | meander in Indonesian | meander in Vietnamese | meander in Malay