Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

mutton

English Bulgarian dictionary

Download this dictionary
mutton
['mлtn] n 1. овнешко месо; 2. шег. овца; ~dressed as lamb разг. по-възрастна жена, която се прави на млада; to return to our ~s да си дойдем на думата, да се върнем на въпроса.

English-Bulgarian

Download this dictionary
mutton
овнешко;

Especially for Terry --English to Bulgarian_2

Download this dictionary
mutton
['m^tn] n 1. овнешко месо; 2. шег. овца; ~dressed as lamb разг

Two-way Eng-Bul Dictionary

Download this dictionary
mutton
1. n, овнешко месо;
2. шег: овца.
M dressed as lamb - разг: младееща се стара жена.
M-head - разг: глупак, тъпак, галфон.
M bird - зоол: тънкоклюн буревестник (Puffinus tenuirostris). изображение


| mutton in English | mutton in French | mutton in Italian | mutton in Spanish | mutton in Dutch | mutton in Portuguese | mutton in German | mutton in Russian | mutton in Japanese | mutton in Greek | mutton in Korean | mutton in Turkish | mutton in Hebrew | mutton in Arabic | mutton in Thai | mutton in Polish | mutton in Czech | mutton in Catalan | mutton in Croatian | mutton in Serbian | mutton in Albanian | mutton in Urdu | mutton in Danish | mutton in Finnish | mutton in Norwegian | mutton in Romanian | mutton in Swedish | mutton in Farsi | mutton in Macedonian | mutton in Afrikaans | mutton in Hindi | mutton in Indonesian | mutton in Vietnamese | mutton in Malay