Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

myopathy

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Myopathy
Myopathy is a muscular disease in which the muscle fibers do not function for any one of many reasons, resulting in muscular weakness. "Myopathy" simply means muscle disease (myo- Greek μυο "muscle" + pathos -pathy Greek "suffering"). This meaning implies that the primary defect is within the muscle, as opposed to the nerves ("neuropathies" or "neurogenic" disorders) or elsewhere (e.g., the brain etc.). Muscle crampsstiffness, and spasm can also be associated with myopathy.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Myopathie
Muskelerkrankungen werden als Myopathien (gr. „Muskelleiden“) bezeichnet. In aller Regel ist dabei, mit Ausnahme der Kardiomyopathie, die quergestreifte Skelettmuskulatur gemeint. Leitsymptom aller Myopathien ist eine Schwäche der Muskulatur. Bei reinen Myopathien ist die Sensibilität nie betroffen. Abzugrenzen von den Myopathien sind andere Krankheitsbilder, die ebenso mit einer Schwäche der Muskulatur einhergehen. Hierzu zählen Erkrankungen des Motoneurons (wie beispielsweise die Amyotrophe Lateralsklerose und die Spinale Muskelatrophie) sowie Erkrankungen der motorischen Endplatte (wie beispielsweise die Myasthenie und das Lambert-Eaton-Syndrom).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Myopathie
Les myopathies sont un sous-groupe de la famille des maladies neuro-musculaires se traduisant par une dégénérescence du tissu musculaire.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Miopatie
Miopatie (z - mięsień) – grupa chorób mięśni, w których włókna mięśniowe z różnych powodów nie funkcjonują prawidłowo, czego objawem jest osłabienie mięśni. Główna przyczyna tych chorób znajduje się w mięśniach, nie zaś układzie nerwowym (neuropatia) lub innym układzie. Miopatie mogą objawiać się również sztywnością mięśni lub ich skurczem.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Farsi dictionary

Download this dictionary
myopathy

ناخوشى ماهيچه| myopathy in English | myopathy in French | myopathy in Italian | myopathy in Spanish | myopathy in Dutch | myopathy in Portuguese | myopathy in German | myopathy in Russian | myopathy in Japanese | myopathy in Turkish | myopathy in Hebrew | myopathy in Arabic | myopathy in Thai | myopathy in Polish | myopathy in Urdu | myopathy in Bulgarian | myopathy in Danish | myopathy in Norwegian | myopathy in Swedish | myopathy in Farsi