Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

n-tupel

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
N-Tupel

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Tupel
Inom matematiken är en tupel en ändlig objektsekvens, vars komponenter har var för sig en bestämd typ. En tupel bestående av n objekt kallas "n-tupel". Till exempel kan 4-tupeln vars komponenter är PERSON, ÅR, MÅNAD, DAG användas för att registrera att en person är född på en viss dag i en viss månad i ett visst år.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Germana-Esperanta Vortaro

Download this dictionary
n-Tupel
n-opo

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
n-tupel
n-tuple

deutsch spanisch Wörterbuch

Download this dictionary
n faches Tupel
la n-ada ordenada


| n-tupel in English | n-tupel in Spanish | n-tupel in German | n-tupel in Swedish