Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

parabolic

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
parabolic
bn. parabolisch, paraboolachtig (in meetkunde-kromme lijn waarvan elk punt zich op gelijke afstand bevindt van het middelpunt en de getrokken lijn)
 
bn. parabolisch, in gelijkenissen, als een gelijkenis

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Parabool (wiskunde)
Een parabool, van het Grieks παραβολή, vergelijking, is een vlakke tweedegraadskromme die de meetkundige plaats is van punten met dezelfde afstand d tot een gegeven lijn m, de richtlijn, en een gegeven punt F, het brandpunt. De wiskundige vergelijking die een parabool beschrijft is van de tweede graad. Een parabool kan ook beschouwd worden als een kegelsnede waarvan het snijvlak evenwijdig is met een beschrijvende van de kegel.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch E-NL Woordenboek

Download this dictionary
parabolic
parabolisch

Dictionario Interlingua Nederlandese

Download this dictionary
parabolic
adj
1 parabolisch (als in een gelijkenis)
2 parabolisch (anque Math);
linea ~ parabolische lijn;
curva ~ parabolische kromme;
speculo ~ parabolische spiegel;
pharo ~ paraboolkoplamp;
reflector ~ parabolische reflector;
volta ~ paraboolboog;
forma ~ paraboolvorm;
movimento ~ parabolische beweging;
radiator ~ parabolische radiator;
antenna ~ schotelantenne;
velocitate ~ parabolische snelheid| parabolic in English | parabolic in French | parabolic in Italian | parabolic in Spanish | parabolic in Portuguese | parabolic in German | parabolic in Russian | parabolic in Japanese | parabolic in Greek | parabolic in Korean | parabolic in Turkish | parabolic in Hebrew | parabolic in Arabic | parabolic in Thai | parabolic in Polish | parabolic in Hungarian | parabolic in Czech | parabolic in Lithuanian | parabolic in Catalan | parabolic in Croatian | parabolic in Serbian | parabolic in Urdu | parabolic in Bulgarian | parabolic in Danish | parabolic in Finnish | parabolic in Norwegian | parabolic in Romanian | parabolic in Swedish | parabolic in Farsi | parabolic in Macedonian | parabolic in Indonesian | parabolic in Vietnamese