Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

wetenschap

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Wetenschap
Wetenschap is zowel systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenleving. Men onderscheidt vaak zuivere wetenschap, die streeft naar fundamentele kennis en begrip van de werkelijkheid van toegepaste wetenschap die nadrukkelijk is gericht op toepassing van kennis en beïnvloeding van de werkelijkheid.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
wetenschap (de)
n. science, knowledge, learning, scholarship

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
wetenschap
science; knowledge

Dutch_English 22000

Download this dictionary
wetenschap
science

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
wetenschap
ilmu, ilmu pengetahuan, kawruh


| wetenschap in English | wetenschap in French | wetenschap in Dutch | wetenschap in Portuguese | wetenschap in Greek | wetenschap in Croatian