Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

wiskunde

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Wiskunde
Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
wiskunde (de)
n. mathematics, maths

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
wiskunde
mathematics

Dutch_English 22000

Download this dictionary
wiskunde
mathematics

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
wiskunde
matematika


| wiskunde in English | wiskunde in French | wiskunde in Dutch | wiskunde in Portuguese | wiskunde in Greek | wiskunde in Croatian