Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

zwar

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Zaklady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napiecia
ZWAR (Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia) – fabryka aparatów elektrycznych założona przez Kazimierza Szpotańskiego, obecnie ABB.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
zwar
conj. namely, that is to say, meaning, to wit, particularly, by way of explanation

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
zwar
zwar
(konj) ①<常与一个转折连词连用,联结两个意义相反的句子>虽然 ②<与und连用,表示进一步的说明或加强语气>也就是说,更确切地说;而且

© 2007 EIMC International Limited, Co.

Fundset Deutsch2Chinese(S)

Download this dictionary
zwar
conj. ① zwar...,aber... 虽然。 certainly, it's true
② und zwar 即。意即。换句话说。那就是说。也就是说,更确切地说,而且 namely, that is to say

ADO's Deutsch-Niederländisch

Download this dictionary
zwar
wel;weliswaar


| zwar in English | zwar in Italian | zwar in Spanish | zwar in Dutch | zwar in Portuguese | zwar in German | zwar in Turkish | zwar in Arabic | zwar in Polish | zwar in Hungarian | zwar in Serbian | zwar in Bulgarian | zwar in Danish