Mathematics dictionary Slownik matematyczny

Tadeusz Markiewicz

Slownik wyrazen matematycznych. Uwagi proszê kierowaæ na adres tademark@friko7.onet.pl. Strona autora http://www.tademark.republika.pl It helps to translate from Polish. Enjoy.

Download Glossary