Albanian Dictionaries

Get instant translations and term definitions at a click customized to your field of interest- Free

Displaying results 1 - 10 of 10.

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Kjo është Wikipedia në gjuhën shqipe Wikipedia®. Wikipedia® është një enciklopedi shumë-gjuhëshe, e ndërtuar në faqe interneti dhe me përmbajtje të gjerë. Ajo është përpiluar nga një nismë e përbashkët vullnetare nga programi kompjuterik (software) Wiki, ç’ka do të thotë se nenet përbërëse të saj mund të ndyshohen thuajse nga kushdo. More...
[ Glossary Builder: Babylon Software Ltd., No. of Definitions: 62,856 ]
Add this Glossary

English - Albanian

Anglisht - Shqip More...
[ Glossary Builder: Paqesor Shehu, No. of Definitions: 30,130 ]
Add this Glossary

Albanian - English

Albanian - English More...
[ Glossary Builder: Paqesor Shehu, No. of Definitions: 27,234 ]
Add this Glossary

Fjalor Shqip _Italisht

Fjalor Shqip_Italisht (Glossario Albanese- Italiano) More...
[ Glossary Builder: R. Balla, No. of Definitions: 18,528 ]
Add this Glossary

English - Albanian Bujar.S

This comprehensive "English - Albanian Bujar.S" dictionary contains words, phrases, abbreviations & acronyms. It includes terms from a vast variety of subjects, such as Medicine, Electronics, Zoology, Business, Computers, Religion, etc.

TË NDERUAR MIQ, SHFRYTËZUES TË FJALORËVE ELEKTRONIKË!

Kam kënaqësinë t'ju paraqes "Fjalorin më të mirë" që përfaqëson zhvillimet më të fundit në fushën e fjalorëve elektronikë, i cili duke qenë i vetmi në llojin e vet, është në të vërtetë një "Makinë e vërtetë përkthimi". Ju lutemi që të ndiqni më poshtë specifikimet e tij.

Përmes programit bazë sigurohet që, me një klik të vetëm mbi çfarëdo fjale të shfaqur në monitorin tuaj, të hapet një dritare ku del përkthimi i fjalës që kërkoni. Pasi të shikoni përkthimin, është e mundur që, vetëm me një lëvizje të maus-it, dritarja të minimizohet vetvetiu për t'u shfaqur përsëri në klikun e radhës. Gjithashtu është i vlefshëm edhe opsioni "copy-paste" ose i shkrimit direkt të fjalës.

Programi shërben për integrimin e fjalorëve dhe enciklopedive të tjerë të dëshiruar, që janë mbi 1200 dhe atë në 50 gjuhë të ndryshme dhe pamja e tij mund të personalizohet.

Ndër të tjera, programi bazë mund të realizojë edhe konvertimin e monedhave dhe njësive matëse, leximin me zë të tekstit ose fjalës, si dhe të ofrojë alternativat e drejtshkrimit për rastet ku ju nuk keni siguri.

MAKINË E VERTETË PERKTHIMI

Ky që po ju paraqesim përfaqëson programin më të sofistikuar të përkthimit gjuhësor që mund të përkthejë gjithçka në 18 gjuhë të ndryshme dhe sipas nevojave tuaja, mund të përshtatet në shumë nivele.

Me mënyrën automatike të përkthimit teksti përkthehet vetëm me një klikim mbi butonin "Përkthe".

Përkthen menjëherë fajle PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT dhe HTML me një klikim me të djathtën.

Si dhe shumë e shumë veti të tjera që mund t'i shikoni vetë në linkun e mëposhtëm: http://www.babylon.com

Për ta instaluar dhe përdorur fjalorin "English - Albanian Bujar.S" së pari duhet të instalohet programi Babylon 7 ose ndonjë version tjetër i tij.

Fjalori "English - Albanian Bujar.S" në vete posedon FJALOR TË SHKURTËR TERMINOIOGJIK TË INFORMATIKËS që mund të shfaqet në tërsi nëse shkruhen ose klikohet (Ctrl+tasti i majtë i miut) mbi këto fjalë kyçe : it fjalor ose fjalor it.

Për informacione të mëtejshme për autorin mund të shikoni në: http://ismailqemaligv.shcools.edu.mk ose http://www.ismailqemali.com.mk

MË TË DASHURAVE KALTRINËS DHE BLERINËS

Gostivar - Macedonia....mob.+38970229353 / e-mail: bujar66@yahoo.com

More...
[ Glossary Builder: Bujar Bajram Sulejmani, No. of Definitions: 17,101 ]
Add this Glossary

Glossario Italiano_Albanese

Glossario Italiano_Albanese (Fjalor Italisht_Shqip). E punoi Eriona Fusha, ndihmoi Meli. More...
[ Glossary Builder: Ideoi R. Balla, No. of Definitions: 16,268 ]
Add this Glossary

Türkçe - Arnavutça Sözlük

Türkçe - Arnavutça Sözlük More...
[ Glossary Builder: Zeki Güven, No. of Definitions: 12,474 ]
Add this Glossary

@ English - Albanian

Anglisht - Shqip Një fjalor i thjeshtë për cilindo! More...
[ Glossary Builder: ARDi X, No. of Definitions: 8,063 ]
Add this Glossary

@ Albanian - English

Shqip - Anglisht More...
[ Glossary Builder: ARDi X, No. of Definitions: 5,412 ]
Add this Glossary

Swedish - Albanian

@ Suedisht - Shqip More...
[ Glossary Builder: ARDi X, No. of Definitions: 5,021 ]
Add this Glossary