Galician Dictionaries

Get instant translations and term definitions at a click customized to your field of interest- Free

Displaying results 1 - 1 of 1.

LeXiCoN castelán-galego

Esta é unha recopilación de termos arqueolóxicos e xeográficos e editoariais, así como vocabulario relacionado coas ciencias naturais e a historia. De momento, a única obra de referencia do galego en Babylon. Agardemos que a súa presencia sexa máis numerosa co tempo. ©Universidade de Santiago de Compostela, colectivo "A Corrente", Candocia Pita, P. (e outros) e Blanco Valdés, Xoán L. More...
[ Glossary Builder: Servando Doval, No. of Definitions: 8,066 ]
Add this Glossary