Mongolian Dictionaries

Get instant translations and term definitions at a click customized to your field of interest- Free

Displaying results 1 - 9 of 9.

Англи-Монгол толь - www.on-toli.com


E-mail: webmaster@on-toli.com
Хайлтын систем-д оруулсан хамгийн их їгтэй Англи-Монгол толь бичиг.
Миний єєрийн 3 жилийн хугацаанд зав чєлєєгєєрєє шивж оруулсан їгнїїд болно.
Зарим нэг Бизнес, НЯ-БО, Хууль болон Банк Санхїїгийн їгнїїдийг агуулсан болно.
Version 1.2 More...
[ Glossary Builder: Б.Батнасан, No. of Definitions: 59,000 ]
Add this Glossary

AACS Mongolian-English

This comprehensive Mongolian-English dictionary contains words, phrases, abbreviations & acronyms. More...
[ Glossary Builder: Amar Avirmed, No. of Definitions: 33,729 ]
Add this Glossary

-en/mn

30000 гаруй толгой үгтэй; 6600 тодорхой жишээтэй; 4228 хэвшмэл хэллэг, хэлц үгийн тайлбартай; дүрмийн болон хэлзүйн тодруулгатай; ихэнх толгой үгийн санаа утгыг аль болохоор ойлгомжтой гаргаж өгсөн More...
[ Glossary Builder: made by Batumongke Dorjgotov, source: GoldCorona (Gerelt Altangerel, Tumur Batbileg), spelling checker: hunspell-en/mn, No. of Definitions: 27,633 ]
Add this Glossary

AACS English-Mongolian

This comprehensive English-Mongolian dictionary contains words, phrases, abbreviations & acronyms. More...
[ Glossary Builder: Amar Avirmed, No. of Definitions: 27,188 ]
Add this Glossary

AACS German-Mongolian

This comprehensive German-Mongolian dictionary contains words, phrases, abbreviations & acronyms. More...
[ Glossary Builder: Amar Avirmed, No. of Definitions: 20,932 ]
Add this Glossary

Temuka's English-Mongolian

All rights reserved. Copyright 2005. Email: tsek@usa.com More...
[ Glossary Builder: A.Tsend-Ayush, No. of Definitions: 15,612 ]
Add this Glossary

AACS Russian-Mongolian

This comprehensive Russian-Mongolian dictionary contains words, phrases, abbreviations & acronyms. More...
[ Glossary Builder: Amar Avirmed, No. of Definitions: 13,113 ]
Add this Glossary

AACS Mongolian-German

This comprehensive Mongolian-German dictionary contains words, phrases, abbreviations & acronyms. More...
[ Glossary Builder: Amar Avirmed, No. of Definitions: 12,410 ]
Add this Glossary

AACS Mongolian-Russian

This comprehensive Mongolian-Russian dictionary contains words, phrases, abbreviations & acronyms. More...
[ Glossary Builder: Amar Avirmed, No. of Definitions: 12,061 ]
Add this Glossary