Slovak Dictionaries

Get instant translations and term definitions at a click customized to your field of interest- Free

Displaying results 1 - 3 of 3.

slovak names of mushrooms

give slovak name for latin names of mushrooms More...
[ Glossary Builder: Emile Vandecasteele, No. of Definitions: 717 ]
Add this Glossary

English-Slovak Law & Economy

Short glossary on most frequent law terms and some economy phrases. More...
[ Glossary Builder: Ladislav Perhac, No. of Definitions: 685 ]
Add this Glossary

EUROJARGON - slovenčina

Krátky slovník eurožargónu: Pracovníci inštitúcií EÚ a médií, ktorí sa venujú problematike EÚ, majú zlozvyk používat slová a výrazy, ktorým rozumejú len oni. Takéto slová a výrazy nazývame "eurožargón". Kedže ludia, ktorí nie sú zasvätení do danej problematiky, nerozumejú eurožargónu a nevedia si s ním poradit. Inštitúcie EÚ sa ho preto pokúšajú vykorenit. Zatial vám môže pomôct tento "krátky slovník". More...
[ Glossary Builder: EUROPA: portal site of the European Union, No. of Definitions: 27 ]
Add this Glossary