Slovenian Dictionaries

Get instant translations and term definitions at a click customized to your field of interest- Free

Displaying results 1 - 2 of 2.

Slovene-English-Slovene dictionary

Bidirectional dictionary (Concise edition 1.0) More...
[ Glossary Builder: Milan Orozen Adamic, No. of Definitions: 31,974 ]
Add this Glossary

EUROJARGON - slovenščina

Vodnik po evrožargonu v poljudnem jeziku: Ljudje, ki se v ustanovah EU in medijih ukvarjajo z zadevami EU, imajo slabo navado, da uporabljajo samo njim razumljive izraze. Te besede in izraze imenujemo "evrožargon". Nepoučeni ga ne razumejo, zato je za navadne ljudi zelo nekoristen in ustanove EU ga želijo odpraviti. Medtem pa vam bo morda v pomoč tale "vodnik v poljudnem jeziku". More...
[ Glossary Builder: EUROPA: portal site of the European Union, No. of Definitions: 27 ]
Add this Glossary